LOKAL PRODUKSJON

Vi trykker fotoplakater hos et trykkeri nær deg, via print leverandøren Gelato. Det betyr kortere transportvei som reduserer belastning på veinett og reduserer klimagassutslipp, samt vi støtter lokale leverandører.

Miljøvennlighet i praksis!

Les mer om bærekraft hos Gelato:

https://www.gelato.com/no/b%C3%A6rekraft

Lokal produksjon reduserer karbonutslipp

Fordi vi produserer lokalt i 33 land, reduseres transportavstandene, noe som igjen reduserer karbonutslipp på hver bestilling.

Trykkprodukter på bestilling reduserer overflødig produksjon og ressursbruk

Alle produkter trykkes digitalt på bestilling når dine kunder kjøper dem. Slik unngår vi en overproduksjon av varer som må kastes.

Vi bruker bærekraftige produkter

Alle våre produkter er laget med bærekraftige materialer fra ansvarlige leverandører.

Produktsikkerhet

Alle produkter produseres i henhold til internasjonale og nasjonale sikkerhetsforskrifter.

Materialer fra ansvarlige leverandører

Vi streber etter å bruke materialer fra ansvarlige leverandører. Våre trykte papirprodukter og lerret er laget av papir og tre fra skoger som har et bærekraftig skogforvaltningssystem på plass.

Kvalitet som varer

Vi samarbeider med leverandører som tilbyr produkter av høy kvalitet, som vi håper kan nytes og brukes igjen og igjen over lengre tid.

Gelato er medlem i UN Global Compact

Gelato har vært medlem i UN Global Compact siden januar 2020. Vi er forpliktet til å iverksette tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål og tilpasse vår virksomhet og strategi med UN Global Compact sine ti allment aksepterte prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Gelato støtter bærekraftsmålene

Vi støtter FNs globale bærekraftsmål (SDGs). Vi har valgt tre overordnede fokusområder innenfor bærekraft, og definert de aspektene som vi mener er viktigst for våre interessenter og som har størst innvirkning på planeten vår og for våre kunder.

Disse fokusområdene er å redusere miljøpåvirkningen, opprettholde en bærekraftig verdikjede og å handle ansvarlig.